شعر

                            حافظه ایدئولوژی دموکراسی؟ آری... حتماً. اما، با زنی دیوانه چون من چه می کنی که پیاپی به دیکتاتوری عشق تو رأی می دهد؟!                                   غادة السٌمٌان                    ادامه مطلب
/ 6 نظر / 13 بازدید
آتش بزن بر هست و بود                        آتش بزن بر تار و پود آتش بزن بر پیکرم                                 بنشین ببین خاکسترم آتش زدی بر ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 13 بازدید
خورشید و آفتاب ماه و مهتاب ستاره و شبتاب                         مال تو ؛ تنها لحظه ای مرا به نور افشانی چشمانت  میهمان کن                                                                  مهلا
/ 4 نظر / 13 بازدید
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
6 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
2 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
2 پست
آذر 83
3 پست
مهر 83
5 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
7 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
2 پست
آذر 82
1 پست